Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Video-konferencijski sistem u službi efikasnog i ekonomičnog procesuiranja predmeta ratnih zločina

Video-konferencijski sistem koji je implementiralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) kroz projekte finansirane iz IPA 2009 i IPA 2010 sredstava Evropske unije u 2013. godini, korišten je, po prvi put, u Kantonalnom sudu u Livnu 24. aprila 2017. godine, kada je održana glavna rasprava u predmetu protiv optuženog za kazneno djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjenog na području općine Glamoč tokom 1992. godine

28.04.2017.

Veliki doprinos Norveške uspjesima u reformi pravosuđa

Ambasadorica Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini NJ.E. Guri Rusten imala je 27.4.2017. godine nastupnu posjetu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH)

28.04.2017.

Suspendovane sutkinje Okružnog privrednog suda u Bijeljini i Općinskog suda u Sarajevu 28.04.2017.

Rodno senzibilan jezik ključan u izvještavanju pravosuđa i policijskih agencija 26.04.2017.

Ambasador Švedske u BiH i generalni direktor Sudske administracije Švedske posjetili VSTV BiH 21.04.2017.

Održan seminar „Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u upravljanju odjeljenjima“ 20.04.2017.

više

Brzi linkovi
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Zaštita svjedoka
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

U prvom kvartalu sudovi riješili 60.339 najstarijih predmeta

Sudovi u BiH su u prva tri mjeseca 2017. godine riješili 60.339 najstarijih predmeta što je dodatno doprinijelo kontinuiranom smanjenju broja neriješenih starih predmeta odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a tim i pravosuđa u cjelini

12.04.2017.

Sudovi u BiH riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta u 2016. godini

Sudovi u BiH su u 2016. godini riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta te od 2010. godine ukupan broj riješenih najstarijih predmeta prelazi 660.000

23.01.2017.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Web - sudovi i tužilaštva
Usluge građanima i pravnim licima