Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Tužilac Damir Čajić privremeno udaljen od dužnosti

Odlukom Drugostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Damir Čajić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona privremeno je udaljen od vršenja dužnosti

24.03.2017.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, tokom drugog dana sjednice koja se održava 22. i 23. marta 2017. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini

23.03.2017.

VSTV BiH usvojio Godišnji izvještaj UDT-a za 2016. godinu 22.03.2017.

Obraćanje ambasadora Fergusona VSTV-u BiH - VSTV može biti primjer za najviše standarde profesionalizma i integriteta 22.03.2017.

Potpredsjednica VSTV-a BiH učestvovala na konferenciji „Pristup pravdi i zaštiti za žene i djecu preživjele rodno zasnovano nasilje u BiH“ 22.03.2017.

Riješite i vi svoj spor sudskom nagodbom! 21.03.2017.

više

Brzi linkovi
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Rješavanje starih predmeta

Sudovi u BiH riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta u 2016. godini

Sudovi u BiH su u 2016. godini riješili blizu 170.000 najstarijih predmeta te od 2010. godine ukupan broj riješenih najstarijih predmeta prelazi 660.000

23.01.2017.

„Procenat realizacije plana rješavanja predmeta za period 01.01.- 30.09.2016. godine“

Aktivnost praćenja procesa rješavanja starih predmeta jedna je od osnovnih aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kojom se osigurava da sudovi u potpunosti poštuju ispunjenje svojih planova rješavanja predmeta i do kraja perioda za koji se donosi plan uspješno realiziraju iste

21.10.2016.

više

Podrška pravosuđu u BiH
Web - sudovi i tužilaštva
Usluge građanima i pravnim licima