Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Tužilaštvo Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

Službenici Tužilaštva raspoređeni su u okviru administrativnog odjeljenja Tužilaštva.

Rukovodeći službenici:
Sekretar Tužilaštva, Samir Beganović s.beganovic@jtbd.ba
Šef administracije, Amira Imamović a.imamovic@jtbd.ba

Službenici
Operater-upisničar, Mersija Bećirović m.becirovic@jtbd.ba
Operater-upisničar, Ružica Bosankić r.bosankic@jtbd.ba
Operater-asistent, Ranka Dabić r.dabic@jtbd.ba
Operater-asistent, Jasmin Tursunović j.tursunovic@jtbd.ba
Operater-asistent, Sabiha Pozderović s.pozderovic@jtbd.ba
Operater-asistent, Aida Pjević a.pjevic@jtbd.ba
Operater-asistent, Biljana Samouković b.samoukovic@jtbd.ba
Operater-asistent, Sabaheta Čaušević s.causevic@jtbd.ba
Vozač-kurir-domar, Goran Peštić

Rukovodeće službenike možete kontaktirati putem E-mail-a tako da kucate početno slovo imena.prezime@jtbd.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh