Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Kontakt i adresar

Sjedište Sudske policije Federacije BiH:

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH:

  • Adresa: Valtera Perića broj 15./II Sarajevo
  • Tel.:  033/226-751
  • Fax.: 033/226-755

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH:

  • Adresa: Valtera Perića broj 15. Sarajevo
  • Tel.: 033/203-229 
  • Fax: 033/213-586

Odjeljenje sudske policije sudova Federacije BiH:

  • Adresa: Doglodi broj 10. Ilidža  - Sarajevo
  • Tel.: 033/625-901
  • Tel./fax: 033/653-665
  • E-mail: spfbih-ioj@hotmail.com

Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo:

  • Adresa: Šenoina broj 1. Sarajevo
  • Tel.: 033/226-213
  • Tel./fax: 033/445-947
  • E-mail: osp.ks@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Sarajevo:

  • Adresa: Radićeva broj 6. Sarajevo
  • Tel./faks: 033/226-214

Odjeljenje sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu:

  • Adresa: Masarykova broj 50. Zenica 
  • Tel.: 032/408-718
  • Tel./fax: 032/246-655
  • E-mail: osp.zdk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Zenica:

  • Adresa: Trg BiH broj 2. Zenica 

Stanica sudske policije Visoko:

  • Adresa: Alije Izetbegovića broj 1. Visoko 
  • Tel./fax: 032/734-849

Stanica sudske policije Zavidovići:

  • Adresa: Safvet bega bašagića bb Zavidovići
  • Tel./fax: 032/878-345

Stanica sudske policije Tešanj:

  • Adresa: Krndija bb Tešanj 
  • Tel./fax: 032/651-933

Stanica sudske policije Žepče: 

  • Adresa: Prva bb Žepče
  • Tel./fax: 032/881-453

Stanica sudske policije Kakanj: 

  • Adresa: Alije Izetbegovića broj 48. Kakanj

Odjeljenje sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu:

  • Adresa: Maršala Tita broj 137. Tuzla
  • Tel.: 035/276-058
  • Tel./fax: 035/277-299
  • E-mail: osp.tk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Živinice:

  • Adresa: Maršala Tita broj 28. Živinice
  • Tel./fax: 035/774-781

Stanica sudske policije Gradačac:

  • Adresa: Titova bb Gradačac
  • Tel./fax: 035/816-745

Stanica sudske policije Kalesija:

  • Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici broj 12. Kalesija
  • Tel./fax: 035/631-978

Stanica sudske policije Gračanica:

  • Adresa: Armije BiH broj 8. Gračanica
  • Tel./fax: 035/706-667

Stanica sudske policije Lukavac:

  • Adresa: Skendera Kulenovića bb Lukavac
  • Tel./fax: 035/553-260

Stanica sudske policije Banovići:

  • Adresa: Alije Izetbegovića bb Banovići
  • Tel./fax: 035/874-988

Odjeljenje sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu:

Stanica sudske policije Cazin:

  • Adresa: Dr. Irfana Ljubljankića broj 12. Cazin
  • Tel./fax: 037/513-616

Stanica sudske policije Sanski Most:

  • Adresa: Muse Ćazima Ćatića broj 8. Sanski Most
  • Tel./fax: 037/685-605

Stanica sudske policije Velika Kladuša:

  • Adresa: Maršala Tita bb Velika Kladuša
  • Tel./fax: 037/772-758

Stanica sudske policije Bosanska Krupa:

  • Adresa: Reis Džemaludina Čauševića broj 2. Bosanska Krupa
  • Tel./fax: 037/473-019

Odjeljenje sudske policije sudova u Srednjobosanskom kantonu:

  • Adresa: Kralja Tvrtka bb Novi Travnik
  • Tel.: 030/791-110
  • Tel./fax: 030/791-010
  • E-mail: osp.sbk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Travnik:

  • Adresa: Vezirska broj 2. Travnik
  • Tel./fax: 030/512-120

Stanica sudske policije Bugojno:

  • Adresa: 307. Motorizovane brigade broj 92. Bugojno
  • Tel./fax: 030/254-053

Stanica sudske policije Kiseljak:

  • Adresa: Žrtava domovinskog rata broj 13. Kiseljak
  • Tel./fax: 030/870-394

Stanica sudske policije Jajce:

  • Adresa: Nikole Šopa bb Jajce
  • Tel./fax: 030/292-324

Odjeljenje sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu:

  • Adresa: Dr. Ante Starčevića broj 20. Mostar
  • Tel.: 036/325-666
  • Tel./fax: 036/325-363
  • E-mail: osp.hnk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Mostar:

  • Adresa: Ulica Adema Buća 20. Mostar
  • Tel./fax: 036/580-597

Stanica sudske policije Konjic:

  • Adresa: Trg državnosti broj 16. Konjic
  • Tel./fax: 036/725-260

Stanica sudske policije Čapljina:

  • Adresa: Ruđera Boškovića broj 12. Čapljina
  • Tel./fax: 036/808-995

Odjeljenje sudske policije sudova u Zapadno-hercegovačkom kantonu:

  • Adresa: Obilaznica bb Široki Brijeg
  • Tel.: 039/703-038
  • Tel./fax: 039/706-947
  • E-mail: osp.zhk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Široki Brijeg:

  • Adresa: Obilaznica bb Široki Brijeg
  • Tel./fax: 039/705-381

Stanica sudske policije Ljubuški:

  • Adresa Zrinsko Frankopanska bb  Ljubuški
  • Tel./fax: 039/833-781

Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu 10. Livno:

  • Adresa: Trg branitelja broj 1. Livno
  • Tel.: 034/200-482
  • Tel./fax: 034/204-996
  • E-mail: osp.k10@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Livno:

  • Adresa: Trg branitelja bb Livno
  • Tel./fax: 034/203-344

Odjeljenje sudske policije sudova u Posavskom kantonu:

Stanica sudske policije Orašje:

  • Adresa: Novo naselje jug 1 bb  Orašje
  • Tel./fax: 031/710-531

Odjeljenje sudske policije sudova u Bosansko-podrinjskom kantonu:

  • Adresa: Ulica Zaima Imamovića broj 3. Goražde
  • Tel.: 038/240-270
  • Tel./fax: 038/240-271
  • E-mail: osp.bpk@pravosudje.ba

Stanica sudske policije Goražde:

  • Adresa: Trg branilaca bb Goražde 
  • Tel./fax: 038/224-128


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh